Därför får man inte heta Tholle

0
237

Enligt svensk lag så ska namn inte kunna väcka anstöt eller orsaka problem för den som bär namnet. Eftersom det är små barn utan egen vilja som får ett namn så används lagen för att skydda dem. Detta gäller i första hand, men även vuxna som vill lägga till ett eget namn kan få avslag.

Lagen har en lite luddig del som säger att Skatteverket också kan neka namn som ”av någon annan anledning är olämpligt”.

Varför får man inte heta Tholle i Sverige?

Den sistnämnda delen av lagen brukar man tillämpa för att neka namn som egentligen är något annat. Det skånska ordet tolle är ett exempel på ett avslag från Skatteverket. Ordet är dialektalt slang för bajskorv. De föräldrar som ville ge sitt barn det namnet fick ett nej för ett par år sedan.

Andra liknande exempel är Knorren och Hoppsan. Bägge dessa fick också nej av Skatteverket.