Därför startade första världskriget

0
262

Det första världskriget var ett världsomspännande krig som startade 1914. Orsakerna till kriget är inte helt klarlagt. Men man pekar på vissa specifika omständigheter och händelser som utlöste det första världskriget.

Faktorer som man anser ha utlöst kriget:

  • Kriget anses utlösas av skotten som mördar det Österrike-Ungerns ärkehertig paret Franz och Sophie 1914 i Sarajevo.
  • Grova bakomliggande tvister mellan europeiska stater på flera håll som utlöste ett världskrig.

Varför startade första världskriget inte i Sverige?

Sverige var som Danmark och Norge neutrala i det första världskriget då de ansåg att det var det bästa för Sverige. Därpå har Sverige inga konflikter med länderna heller vilket gör att Sverige förklarar neutralitet. Dock anser man inte att Sverige var helt neutral. Finland tillhör Tsarryssland när kriget bryter ut och därmed inte neutrala.

Eftersom att Sverige slutar handla med de krigsdrabbade länderna drabbar Sverige av bränslebrist, matbrist och svält.