5 sätt att skydda dina tillgångar mot inflation

0
382
Bild på inflation

Inflationen är rekordhög i Sverige och stora delar av västvärlden. Detta efter en lång period av så pass låg inflation att den vissa år snarare varit minusinflation. Det nya ekonomiska klimatet har skapat en oro hos befolkningar världen över och många ställer sig nu frågan hur man bäst skyddar sina tillgångar mot inflation.

Det finns inget givet svar på hur man bäst skyddar sina tillgångar mot inflation. Anledningen är att ingen med säkerhet kan veta hur morgondagen ser ut. På precis samma sätt som att aktieinvesteringar alltid kommer att medföra en risk finns det en risk när man gör aktiva val med sina tillgångar.

Men generellt sätt finns det ett par bra och ett par mindre bra sätt att skydda sina tillgångar mot hög inflation. Där kan historien vara ett bra facit.

1. Investera i fastigheter

1. Investera i fastigheter

Även om Riksbanken i Sverige har valt att höja reporäntan och att det därmed väntar räntehöjningar för många fastighetsägare runt om i Sverige måste man säga att investeringar i bostäder och andra fastigheter generellt sett är ett bra sätt att skydda sig mot inflation.

Detta eftersom människor alltid kommer att behöva bostäder – och att prisutvecklingen på bostadsmarknaden i Sverige varit stabil uppåt. Prishöjningarna väntas mattas av i takt med att räntan höjs, men just nu gör experterna bedömningen att priserna kommer vara relativt stabila.

Ett annat smart sätt, relaterat till detta, är att betala av på sina lån som nu kommer att kosta mer. Det är ett bra alternativ för den som har mycket pengar på banken.

  • Råvaror som guld och silver

Om vi ser till historien har investeringar i guld och silver varit framgångsrika, med en stabil avkastning och värdeökning över tid. Det gör att många ser guld som ett bra sätt att skydda sina pengar mot inflation, eftersom värdet ofta går hand i hand med värdet på valutorna. Rent historiskt har det visat sig att framför allt guld är en stabil investering.

  • Kryptovalutor är ett alternativ

Ett nytt och digitalt alternativ är kryptovalutor, som blivit hett på marknaden i Sverige och stora delar av världen på senare år. Bitcoin och Etherum är just nu världens två dominerande kryptovalutor, och även om värdeökningen har avtagit har den historiskt varit enorm.

  • Vin

Att investera i fina viner har visat sig vara en säker investering även i karga tider, lite likt investeringar i guld. Det är den typen av lyxkonsumtion som fortsätter oavsett hur det ekonomiska klimatet ser ut ett specifikt år.

  • Olja

Olja är likt guld och silver en råvarutillgång som har haft en exceptionell prisutveckling. I skrivande stund har det skakiga omvärldsläget gjort att priserna skjutit i höjden, men även i ett längre historiskt perspektiv har olja och andra energiprodukter varit ett tryggt skydd mot inflation. Avkastningen har helt enkelt varit så pass hög.

Undvik sparande, gambling på nätet och att sälja saker

Undvik sparande, gambling på nätet och att sälja saker

I karga tider är det många som försöker hitta enkla vägar till att tjäna pengar och på det sättet kompensera för inflationens negativa konsekvenser på tillgångarnas värde. Men historiskt sett har det inte varit en smart idé att spara på banken (utan ränta på sparande) eller spela om pengar.

Den som sparar pengar bör med andra ord välja ett konto med god avkastning, eller ännu hellre betala av sina eventuella lån vars räntor lär höjas. Då blir lånen dyrare och man gör klokt i att minska sina lån så mycket det går.

Att spela om pengar på nätet, exempelvis hos online casinon, bör också undvikas. Drömmen om att vinna stort finns där – och den lever – men chanserna att gå plus är väldigt små. Du kan läsa mer om riskerna på Spelpressens sida om utländska casinon här.

Att sälja saker är generellt sett inte heller smart, eftersom inflationen generellt sett innebär att saker blir dyrare med tiden. Pengarna du får är helt enkelt värda mindre bara dagarna efter.