1177 Vårdguiden

0
614

1177 Vårdguiden är en hälso- och medicinsk informationsresurs tillgänglig på internet och via telefon. Inera AB, ett företag som ägs av SKR, näringsliv, regioner och kommuner, sköter hemsidan. 1177.se började kräva BankID eller Freja eID-inloggningar den 10 december 2019.

Mer än åtta av tio svenskar har besökt och skrivit på webbplatsen 1177, enligt en studie från 2021. Färre än 6 % av pensionärerna har någonsin checkat in på internet, vilket gör det mindre populärt bland den äldre befolkningen.

Det finns många frågor om 1177

All Sveriges vård- och omsorgsinformation och tjänster finns på 1177 Vårdguiden. Leverantörer av onlineresurser för alla som söker information om hälso- och sjukvård. 1177 kan nås 24 timmar om dygnet, alla dagar i veckan, både online och per telefon.

Överallt i Sverige är 1177.se nätadress, och telefonnumret är 1177. Inera, Sveriges regionala och kommunala hälsoorganisationer, sköter vårdguiden på uppdrag av Sveriges regioner och kommuner.

På telefon: 1177 Vårdguiden

Det finns en avgiftsfri linje i USA som heter 1177 för medicinsk konsultation. Du kan ringa när som helst på dygnet, oavsett var du befinner dig i USA. Sjuksköterskor som svarar på ditt samtal avgör om du behöver läkarvård eller inte, ger råd och, om det behövs, hänvisar dig till en närliggande anläggning.

Cirka 5 miljoner samtal hanteras av sjuksköterskorna varje år.

På varje ort finns en separat vårdkonsultfirma. De är alla medlemmar i samma nationella nätverk och följer samma uppsättning regler.

Hur 1177 Vårdguiden skildrar vårdare

1177 Vårdguidens receptionister kan kontaktas via Inera.se för information om hur du bokar tid. För att säkerställa att informationen du lämnar är sökbar och synlig finns det guider och riktlinjer tillgängliga.

e-tjänster skräddarsydda efter dina behov

1177 Vårdguiden e-tjänster – totalt 1177 stycken.

Det är säkert och enkelt att hålla kontakten med leverantören och få personlig information om din vård. Detta inkluderar saker som att förnya ett recept eller se information om din högkostnadstäckning för receptbelagda läkemedel, bland annat,

Beroende på var du bor, var du har fått behandling och vilka verksamheter du vill kontakta, varierar vad du kan göra och vilken information du kan läsa.

Digitala tjänster inom tandvården

Tandläkarbesök kan schemaläggas, avbokas eller ombokas online i vissa områden. Det finns kopplingar till tandläkarmottagningarna och e-tjänster på Folktandvrdens hemsida.

1177 En mobilapp för vårdvägledningen

Genvägar till 1177.se, en knapp för att ringa 1177, samt en genväg för att logga in och komma åt e-tjänster ingår i applikationen.

Du behöver ett mobilt bank-ID för att komma åt 1177.se via appen.

Det är också möjligt att lägga till 1177.se-sidor som du ofta besöker som favoriter, skapa genvägar till receptionsområden eller e-tjänster du ofta använder med mera.